Jeg har fået ny hjemmeside, www.torbenalbret.dk.

Siden her bliver derfor ikke længere opdateret. 

På min nye hjemmeside kan du læse meget nyt om mig, min forskning, mine foredrag, min undervisning og hvad jeg i øvrigt kan hjælpe med.
Du kan også finde artikler fra tidligere nyhedsbreve og meget andet.


Transskribering af gotiske og andre gamle håndskrifter
Ordet transskribering betyder omskrivning

  

Gotisk teskstNår jeg giver tilbud på en transskriberingsopgave, beregner jeg prisen ud fra to ting. Dels hvilken af nedenstående løsninger, jeg skal levere, dels selve tekstens beskaffenhed (hvordan er skriften og hvordan er kopien/billedet). Klik her og se teksteksempler.

Derfor vil jeg altid bede om et uddrag af teksten, inden jeg afgiver endeligt tilbud.

Transskribering afregnes med kr. 425,- inkl. moms pr. time.

Når jeg transskriberer tekster, kan jeg tilbyde tre løsninger:

 

Ren transskribering:

Dette er en bogstavret omskrivning til latinske bogstaver, som du kan bruge, hvis du gerne selv vil være bedre til at læse gotiske tekster. 

Når omskrivningen er bogstavret, er den ikke altid særligt forståelig, men du kan lettere gennemskue, hvilke krøller der er hvilke bogstaver.

 

Let moderniseret transskribering:

Denne løsning kan man også betegne som oversættelse af en gotisk tekst til nudansk. Jeg skriver ordene i deres moderne form, fjerner eventuelle overflødige ord og tilføjer eventuelle manglende ord, så teksten bliver mere læsbar. 

Fjernede ord vil enten mangle eller være gennemstregede. Tilføjede ord vil altid stå i [skarp parentes].

En let moderniseret transskribering kan du bruge til at præsentere teksten for andre, der ikke kender historien så godt som du selv, men som stadig skal have et indtryk af datidens sprogbrug.

 

En tolket transskribering

Med en tolket transskribering får du det samme som i løsning to plus en forklarende tekst, hvor jeg fortolker det skrevne i et moderne sprog.

Denne løsning kan du bruge, hvis du selv er usikker på, hvordan en given tekst skal tolkes, og du kan bruge den forklarende tekst i præsentationer, hvor datidens sprogbrug er mindre væsentlig.

 

Eksempler på lette og svære tekster

Selve teksten har afgørende betydning for, hvor lang tid det tager at transskribere den. Ikke to håndskrifter er ens, men alligevel kan man godt kategorisere de enkelte tekster som lette, svære eller noget midt imellem.

Her følger to eksempler på tekster, som jeg kategoriserer som henholdsvis let og svær.

Let gotisk tekstLet tekst

Denne tekst lægger sig tæt op ad de officielle forskrifter for gotisk håndskrift i 1800-tallet og lader sig derfor relativt let afkode. 

Med en tekst som denne kan jeg transskribere ca. 100 linjer i timen (ren transskribering).

Se løsning

 

 

svær gotisk tekstSvær tekst

Denne tekst er meget personlig og meget udflydende, så det er svært at isolere de enkelte bogstaver.

Med en tekst som denne kan jeg kun transskribere ca. 35 linjer eller mindre i timen (ren transskribering), og der vil givetvis være enkelte ord, jeg ikke kan gennemskue.

Se løsning

 

 

 

Læs også hvad jeg kan tilbyde inden for:

Hjemmesiden designes og vedligeholdes af TKAK